LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Programa Agna de Valldaura. Un programa que desenvolupa de manera rigurosa el contingut de llengua catalana, amb activitats competencials.

Programa Dolors Monserdà. Un programa amb els continguts essencials de la matèria i amb activitats competencials per fer en el mateix dossier.

Programa Sextant. Un conjunt d’activitats, organitzades per dimensions, sense part teòrica (amb textos, expressió oral i escrita, gramàtica, ortografia i lèxic).

Projecte digital. Un projecte rigorós i amb activitats competencials interactives i gamificació, que funciona amb els principals sistemes operatius.

Plataformas Educativas