CULTURA CLÀSSICA I LLATÍ

Cultura clàssica 3. Adaptable a l’oferta de cada centre, desenvolupa rigorosament i de manera molt amena el contingut de Cultura clàssica.

Llatí 4. Desenvolupament rigorós de la matèria, amb varietat d’activitats lúdiques i connectades a la realitat dels estudiants.

Projecte digital. Un projecte rigorós i amb activitats competencials interactives i gamificació, que funciona amb els principals sistemes operatius.

Projecte digital. Un projecte rigorós i amb activitats competencials interactives i gamificació, que funciona amb els principals sistemes operatius.

Plataformas Educativas