BIOLOGIA I GEOLOGIA

Programa Elizabeth Blackwell. Un programa amb un desenvolupament rigorós de la matèria, amb activitats de reflexió i anàlisi i un taller científic en cada unitat.

Programa Maria Sibylla Merian. Un programa novedós, amb els continguts desenvolupats de manera molt visual, amb activitats competencials per resoldre en el mateix dossier, amb la teoria essencial i amb la presència constant dels principis de la neurociència aplicada.

Projecte digital. Un projecte rigorós i amb activitats competencials interactives i gamificació, que funciona amb els principals sistemes operatius.

Plataformas Educativas